Vänster spalt

Turun Pohjola-Norden 

Turun Pohjola-Norden i Åbo ry on Suomen vanhimpia Pohjola-Norden -yhdistyksiä, perustettu 28.11.1940. Turun Pohjola-Nordenin tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa asioissa sekä kaikin tavoin vahvistaa ja kehittää Pohjoismaiden kansojen yhteistyöpyrkimyksiä. 

Järjestämme esitelmätilaisuuksia pohjoismaisista aiheista, tuemme ruotsin kielen opiskelua jokakeväisin stipendein ja järjestämme Pohjoismaisen kirjastoviikon tapahtumia. Teatterimatkat ja retket kuuluvat myös toimintaamme.

 

Pohjola-Norden i Åbo

Turun Pohjola-Norden i Åbo ry är en av de äldsta Pohjola-Norden -föreningarna i Finland, grundad 28.11.1940. Pohjola-Norden i Åbo skall för sina medlemmar fungera som en förbindande länk i nordiska frågor och på alla sätt stärka och utveckla samarbete med de nordiska länderna. 

I föreningens verksamhet ingår dessutom bl.a. föreläsningar med nordiskt tema och studier i svenska på ett annorlunda sätt. Föreningen deltar också i den Nordiska biblioteksveckan. I vår verksamhet ingår även teaterresor och utflykter till intressanta mål i näromgivningen.

 

 
Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

turku@pohjola-norden.fi

Puheenjohtaja/Ordförande 
Paula Pukkinen

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Bo Grönholm
Sihteeri/Sekreterare 
Niklas Ollila

 

Jäsenet/Medlemmar:

Benita Björkell

Nilla Frankenhaueser-Henry

Kristiina Friman

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenkirje - medlemsbrev 2/2023

Vuoden toinen jäsenkirje - Årets andra medlemsbrev 2023

Jäsenkirje - medlemsbrev 1/2023

Vuoden ensimmäinen jäsenkirje - Årets första medlemsbrev 2023

JÄSENKIRJE 2/2022 - MEDLEMSBREV 2/2022

Vuoden toinen jäsenkirje - Årets andra medlemsbrev 2/2022