Vänster spalt

Turun Pohjola-Norden 

Turun Pohjola-Norden i Åbo ry on Suomen vanhimpia Pohjola-Norden -yhdistyksiä, perustettu 28.11.1940. Turun Pohjola-Nordenin tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa asioissa sekä kaikin tavoin vahvistaa ja kehittää Pohjoismaiden kansojen yhteistyöpyrkimyksiä. 

Järjestämme esitelmätilaisuuksia pohjoismaisista aiheista, tuemme ruotsin kielen opiskelua jokakeväisin stipendein ja järjestämme Pohjoismaisen kirjastoviikon tapahtumia. Teatterimatkat ja retket kuuluvat myös toimintaamme.

 

Pohjola-Norden i Åbo

Turun Pohjola-Norden i Åbo ry är en av de äldsta Pohjola-Norden -föreningarna i Finland, grundad 28.11.1940. Pohjola-Norden i Åbo skall för sina medlemmar fungera som en förbindande länk i nordiska frågor och på alla sätt stärka och utveckla samarbete med de nordiska länderna. 

I föreningens verksamhet ingår dessutom bl.a. föreläsningar med nordiskt tema och studier i svenska på ett annorlunda sätt. Föreningen deltar också i den Nordiska biblioteksveckan. I vår verksamhet ingår även teaterresor och utflykter till intressanta mål i näromgivningen.

 

 
Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

turku@pohjola-norden.fi

Puheenjohtaja/Ordförande 
Nilla Frankenhaeuser-Henry

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Bo Grönholm
 

Sihteeri/Sekreterare 
Riina Forsman

Rahastonhoitaja/Kassör
Riina Forsman
 

Jäsenet/Medlemmar:

Benita Björkell

Kristiina Friman

Jussi Nurmi

Heidi Nyström 

Niklas Ollila

Paula Pukkinen

 

 

 

 

JÄSENKIRJE 2/2022 - MEDLEMSBREV 2/2022

Vuoden toinen jäsenkirje - Årets andra medlemsbrev 2/2022

Jäsenilta - medlemskväll 22.9

Tervetuloa jäseniltaan - Välkommen på medlemskväll 22.9!

Kevätkokous - Vårmöte 31.3. kl. 17.00

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 31.3.2022 klo 17.00 Panimoravintola Koulun toisessa kerroksessa.