Vänster spalt

Turun Pohjola-Norden 

Turun Pohjola-Norden i Åbo ry on Suomen vanhimpia Pohjola-Norden -yhdistyksiä, perustettu 28.11.1940. Turun Pohjola-Nordenin tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa asioissa sekä kaikin tavoin vahvistaa ja kehittää Pohjoismaiden kansojen yhteistyöpyrkimyksiä. 

Järjestämme esitelmätilaisuuksia pohjoismaisista aiheista, tuemme ruotsin kielen opiskelua jokakeväisin stipendein ja järjestämme Pohjoismaisen kirjastoviikon tapahtumia. Teatterimatkat ja retket kuuluvat myös toimintaamme.

Turun Pohjola Norden i Åbo ry:n kaikki toiminta on peruutettu toistaiseksi vallitsevan Korona-tilanteen vuoksi. Pahoittelemme tilannetta!

 

Pohjola-Norden i Åbo

Turun Pohjola-Norden i Åbo ry är en av de äldsta Pohjola-Norden -föreningarna i Finland, grundad 28.11.1940. Pohjola-Norden i Åbo skall för sina medlemmar fungera som en förbindande länk i nordiska frågor och på alla sätt stärka och utveckla samarbete med de nordiska länderna. 

I föreningens verksamhet ingår dessutom bl.a. föreläsningar med nordiskt tema och studier i svenska på ett annorlunda sätt. Föreningen deltar också i den Nordiska biblioteksveckan. I vår verksamhet ingår även teaterresor och utflykter till intressanta mål i näromgivningen.

 

På grund av den rådande situationen kring coronaviruset har föreningen Pohjola-Norden i Åbo beslutat avboka all sin verksamhet till vidare. Vi beklagar!

 

 

 

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

turku@pohjola-norden.fi

Puheenjohtaja/Ordförande 
Sami Heinonen
GSM 0400 413704

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Bo Grönholm
 

Sihteeri/Sekreterare 
Riina Forsman

Rahastonhoitaja/Kassör
Benita Björkell
 

Jäsenet/Medlemmar:

Eeva Grönroos

Ulla-Britt Mattsson

Jussi Nurmi

Mika Reinikainen

 

Yhdistyksen postiosoite/Föreningens postadress:
Turun Pohjola-Norden i Åbo ry
PL/PB 409
20101 TURKU/ÅBO

Teatterimatka - Teaterresa Mary Poppins 3.10

Pohjola-Norden i Åbo ordnar en teaterresa för hela familjen, vänner och bekanta till höstens stora succémusikal. Turun Pohjola-Norden järjestää koko perheen, tuttavien ja ystävien teatterimatkan menestysmusikaalin näytäntöön.

Åland – nästan som utomlands 6.-7.6

Pohjola Nordens Sydvästra områdes sommarutfärd: Åland – nästan som utomlands 6.-7.6 Pohjola Nordenin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kesäretki: Ahvenanmaa – melkein kuin ulkomailla 6.-7.6

Jäsenkirje - Medlemsbrev 1/2020

Årets första medlemsbrev - Vuoden ensimmäinen jäsenkirje