KUTSU - INBJUDAN kevätkokous - vårmöte 31.3.2021

16.03.2021 klo 10:54
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 17.00 etäkokouksena Zoom-yhteyden avulla osoitteessa Linnankatu 26, Turku.

KOKOUSKUTSU: Pandemiatilanteesta johtuen yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 17.00 etäkokouksena Zoom-yhteyden avulla osoitteessa Linnankatu 26, Turku. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Etäosallistuminen perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista (677/2020), joka antaa yhdistyksille mahdollisuuden järjestää yhdistyksen kokous poikkeusoloissa yhdistyslain ja järjestön omista säännöistä poiketen.

Kokouksen osallistujien tulee ilmoittautua 29.3.2021 mennessä sihteeri Riina Forsmanille puhelimitse 0400-226826 tai sähköpostitse turku@pohjola-norden.fi. Osallistumislinkki ja kokousasiakirjat toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen.  

Tervetuloa!

 

MÖTESKALLELSE: På grund av pandemiläget hålls föreningens stadgeenliga vårmöte onsdagen 31.3.2021 kl. 17.00 som distansmöte via Zoom på Slottsgatan 26 i Åbo. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Deltagande per distans grundar sig på lagen om temporär avvikelse från [...] föreningslagen (677/2020), vilken gör det möjligt för föreningar att på grund av coronapandemin hålla sina möten på annat sätt än vad som stipuleras i föreningslagen och föreningens egna stadgar. 

Alla som vill delta i mötet bör anmäla sig till föreningens sekreterare senast 29.3.2021 per telefon 0400-226826 eller e-post till turku@pohjola-norden.fi. Möteslänk och möteshandlingar sänds ut per e-post till dem som anmält sig.

Välkommen!